Welcome to DojoDirectory.co.uk
Home | Find a Dojo | Add a Dojo | Contact Us | BJJ Belt Register |
Name:Vancouver Wado-Kai Karate Club
Location:Head Instructor: Blaine Beemer, Godan
Sensei:brbeemer@portal.ca
Style(s) Taught:


If this record is inaccurate, please contact us
[ éCOLE DU MAîTRE SHIGERU EGAMI..., ][ TAIJICHUAN YANG AND CHEN..., ][ WADO-RYU..., ][ SHOTOKAN..., ][ SELFDEFENSE..., ][ WORLD JU-JITSU FEDERATION, KOBUDO..., ][ KYUSHIN RYU JU JITSU..., ][ AIKIDO..., ][ KARATE KICKBOXING..., ][ COMBATIVES, ARNIS, GRAPPLING, JU-JITSU, TANG SOO DO..., ][ TAIHO JITSU, SEN-I RYU, JUDO..., ][ JEET KUNE DO..., ][ SHOTO-JITSU, SHOTOKAN, JU-JITSU..., ][ BUJINKAN BUDO TAIJUTSU..., ][ MARTIAL ARTS SUPPLIERS SHOP..., ]
Click here to visit our Brazilian Jiu Jitsu Forum