Welcome to DojoDirectory.co.uk
Home | Find a Dojo | Add a Dojo | Contact Us | BJJ Belt Register |
Name:White Oak Aikido Club
Location:YMCA, Reading
Sensei:Simon Thackeray 4th dan
Telephone:0118 941 7658
Style(s) Taught:Aikido


If this record is inaccurate, please contact us
[ TRACITIONAL SHOTOKAN..., ][ COMBAT JU-JITSU..., ][ SHOTOKAN KARATE..., ][ SHOTOKAN..., ][ KYOKUSHINKAI..., ][ SHOTOKAN..., ][ SHOTOKAI..., ][ TRADITIONAL KODOKAN JUDO..., ][ JU JITSU / SELFDEFENCE..., ][ SHOTOKAN / TORITE JUTSU..., ][ MUAY THAI..., ][ SHOTOKAN..., ][ COMBAT HAPKIDO..., ][ WADO RYU KARATE..., ][ BRAZILIAN JIU JITSU..., ]
Click here to visit our Brazilian Jiu Jitsu Forum