Welcome to DojoDirectory.co.uk
Home | Find a Dojo | Add a Dojo | Contact Us | BJJ Belt Register |




Name:Clay Lane Jujitsu Academy
Location:Doncaster
Sensei:Paul Murphy
Email:paul.murphy7@btinternet.com
Telephone:01302 771579
Style(s) Taught:Combat jujitsu & Brazilian Jiujitsu


If this record is inaccurate, please contact us
[ BUSHIDO..., ][ JUJITSU, NINUTSU, WEAPONS & MORE!..., ][ BRAZILIAN JIU JITSU SELF DEFENCE..., ][ SHOTOKAN..., ][ JU-JITSU / CLOSE QUARTER COMBAT..., ][ SEISHIN BUJUTSU..., ][ TAEKWONDO..., ][ BUJINKAN BUDO TAIJUTSU NINJUTSU..., ][ NINPO / BUDO..., ][ AIKIDO..., ][ JU-JITSU..., ][ TANG SOO DO..., ][ JU JITSU/JUDO/KARATE/ESCRIMA..., ][ SHOTOKAN KARATE, NIHON JUJUTSU..., ][ PRE 1900 KEMPO-JITSU..., ]
Click here to visit our Brazilian Jiu Jitsu Forum