Welcome to DojoDirectory.co.uk
Home | Find a Dojo | Add a Dojo | Contact Us | BJJ Belt Register |
Name:H.F.C.A. Manford Way Chigwell Essex
Location:Essex Chigwell
Sensei:Michael Hall Sensei - 4th Dan
Telephone:020-8252-4743
Style(s) Taught:Ki Karate Kai


If this record is inaccurate, please contact us
[ CHOY LI FUT..., ][ WADO KAI..., ][ TAEKWONDO..., ][ JUN FAN GUNG FU/JEET KUNE DO..., ][ SHOTOKAN KARATE..., ][ B.I.K.A...., ][ BUJINKAN BUDO TAIJUTSU..., ][ SHOTOKAN KARATE, NIHON JUJUTSU..., ][ WING TSUN, WING CHUN KUNG FU..., ][ TRADITIONAL JU JUTSU..., ][ BRAZILIAN JIU-JITSU (JUJITSU) MMA..., ][ GOJU RYU KARATE..., ][ AIKIDO..., ][ MMA - KICKBOXING - BOXING - CARDIO - BOX-FT ..., ][ OPEN FOR ALL STYLES..., ]
Click here to visit our Brazilian Jiu Jitsu Forum