Welcome to DojoDirectory.co.uk
Home | Find a Dojo | Add a Dojo | Contact Us | BJJ Belt Register |
Name:Jinenkan Glamorgan Dojo
Location:Cardiff, Wales, UK
Sensei:John Anderson
Website:http://www.jinenkan.co.uk
Email:john@jinenkan.co.uk
Style(s) Taught:Jissen Kobudo Jinenkan
Additional Comments:Training in Jissen Kobudo - the real martial arts of feudal era Japan. All classes are under the supervision of an accredited Jinenkan instructor.


If this record is inaccurate, please contact us
[ WADO KAI..., ][ WADO..., ][ KARATÉ SHOTOKAN..., ][ FREESTYLE..., ][ OKINAWAN GOJU RYU..., ][ BUSHIDO..., ][ WUDO PAKISTANI MARTIAL ART..., ][ TRADITIONAL AIKIDO..., ][ SHOTOKAN..., ][ RYUKYU KEMPO-KARATE, TAI CHI, KICK BOXING..., ][ SHAOLIN CHUAN, TAI CHI CHUAN, PA KUA, HSING-I..., ][ SHIN-DO-SHOTOKAI..., ][ JU JUTSU..., ][ WADO-RYU..., ][ KRAV MAGA..., ]
Click here to visit our Brazilian Jiu Jitsu Forum