Welcome to DojoDirectory.co.uk
Home | Find a Dojo | Add a Dojo | Contact Us | BJJ Belt Register |
Name:Shotokan de Venezuela Karate Dojo
Location:Caracas
Sensei:Daniela Erminy
Website:http://www.
Email:danielasan76@yahoo.es
Telephone:0414-2358877
Style(s) Taught:Shotokan


If this record is inaccurate, please contact us
[ SHOTOKAN..., ][ JU JITSU..., ][ WADO..., ][ AIKIDO..., ][ NINJITSU & JU JITSU..., ][ SHOTOKAN..., ][ WING CHUN & 7 STAR PRAYING MANTIS KUNG FU..., ][ NEIN JITSU, JUJITSU, AIKIDO, KEN JUTSU, IAI JUTSU, IADO, KABUDO AND TIA CHI..., ][ KUNG FU WING CHUN..., ][ AIKIDO..., ][ KARATE,..., ][ TANG SOO DO..., ][ MMA, KICKBOXING & SUBMISSION GRAPPLING..., ][ FREESTYLE MARTIAL ARTS..., ][ SHOTOKAN..., ]
Click here to visit our Brazilian Jiu Jitsu Forum