Welcome to DojoDirectory.co.uk
Home | Find a Dojo | Add a Dojo | Contact Us | BJJ Belt Register |
Name:Aikido in Sydney -- Aikido Yuishinkai
Location:127 Parramatta Road, Camperdown NSW 2011, Sydney Australia
Sensei:Andrew Sunter, Martin John
Website:http://www.aikidoinsydney.com
Email:info@aikidoinsydney.com
Style(s) Taught:Aikido Yuishinkai


If this record is inaccurate, please contact us
[ ..., ][ WADO RYU..., ][ MMA - JIU JITSU, JUDO, KARATE, TAEKWONDO, MUA THAI..., ][ BODOKI-RYU NINJITSU, KAKURE TATSU RYU NINJUTSU, YANSHIDO-RYU NINJUTSU...., ][ KUNG-FU, BOXING, GRAPPLING, TAE KWON DO, KALI, SILAT, AI-KI-DO, & JU-JIT-SU..., ][ SHOTO-JITSU, SHOTOKAN, JU-JITSU..., ][ TAI CHI, QIGONG, KUNG FU..., ][ JUDO..., ][ KYUSHIN RYU JU JITSU..., ][ ED PARKER'S AMERICAN KENPO..., ][ JUDO..., ][ KANO/GOSHIN JU-JITSU..., ][ KODAKAN JUDO..., ][ PERSONAL PROTECTION AND COMBATIVE KICKBOXING..., ][ GENKI-DO KEMPO..., ]
Click here to visit our Brazilian Jiu Jitsu Forum