Welcome to DojoDirectory.co.uk
Home | Find a Dojo | Add a Dojo | Contact Us | BJJ Belt Register |
Name:Beckton Tang Soo Do
Location:London
Sensei:R. Bernarte / J. Tomlin
Telephone:07976 846518
Style(s) Taught:Tang Soo Do (W.T.S.D.A.)


If this record is inaccurate, please contact us
[ SHOTOKAN..., ][ WING CHUN KUNG FU..., ][ RYUKYU KOBUDO..., ][ WADO-RYU..., ][ SHOTOKAN..., ][ JU-JUTSU, KYOKUSHIN KARATE, TAI CHI CHUAN, AIKIDO, KENDO, IAIDO..., ][ JISSEN KOBUDO JINENKAN..., ][ AIKIDO..., ][ AIKIDO..., ][ HOP KUIN DO - KICKBOXING - KUNG FU..., ][ HSING-I CHUAN, PA KUA CHUAN, TAI CHI CHUAN, SOUTHERN PRAYING MANTIS..., ][ JKA SHOTOKAN..., ][ LUNG YING FU HOK PAI (SOUTHERN STYLES)..., ][ REALITY-TRADITIONAL-FITNESS..., ][ AIUCHI..., ]
Click here to visit our Brazilian Jiu Jitsu Forum