Welcome to DojoDirectory.co.uk
Home | Find a Dojo | Add a Dojo | Contact Us | BJJ Belt Register |
Name:Shinboku Dojo
Location:London: (East Ham)
Sensei:Mike Yates
Telephone:0208 586 7838
Style(s) Taught:Aiki Ju Jutsu


If this record is inaccurate, please contact us
[ KUNG FU..., ][ JUDO (BJA)..., ][ MULLTI STYLES..., ][ KRAVMAGA..., ][ SHOTOKAN..., ][ BRAZILIAN JIU JITSU..., ][ SHOJIN-RYU KARATE-DO..., ][ TRADITIONAL WADO-RYU KARATE..., ][ TRADITIONAL KICKBOXING, MMA AND GRAPPLING..., ][ BUJINKAN BUDO TAIJUTSU..., ][ SHOTOKAN..., ][ WADO-RYU..., ][ COMBAT JUJITSU & DTACT..., ][ YANG STYLE TAI CHI CHUAN..., ][ WING CHUN..., ]
Click here to visit our Brazilian Jiu Jitsu Forum