Welcome to DojoDirectory.co.uk
Home | Find a Dojo | Add a Dojo | Contact Us | BJJ Belt Register |
Name:Cleveland county stadium
Location:Middlesbrough
Sensei:H Stephenson
Telephone:01642 828851 after 6
Style(s) Taught:Shotokan


If this record is inaccurate, please contact us
[ KEMPO JUJITSU AND TAI CHI..., ][ JKA SHOTOKAN..., ][ TAEKWONDO/HAPKIDO/SHOTOKAI/KENPO/KICKBOXING..., ][ MULTI-STYLE ORGANIZATION..., ][ AIKIDO..., ][ ..., ][ SELF DEFENCE..., ][ BRAZILIAN JIU JITSU (BJJ)..., ][ SAN SHOU / MUAY THAI KICKBOXING..., ][ WING CHUN KUNG FU..., ][ KYUSHIN RYU JU JITSU..., ][ JU JUTSU, JUDO..., ][ GOJU KARATE & RYUKYU KOBUDO..., ][ SHORINJI KAN JIU JITSU..., ][ SPORT KARATE, KRAV MAGA, JUJITSU. SHOTOKAN KARATE, KICKBOXING..., ]
Click here to visit our Brazilian Jiu Jitsu Forum