Welcome to DojoDirectory.co.uk
Home | Find a Dojo | Add a Dojo | Contact Us | BJJ Belt Register |
Name:Fudo Ken Ryu
Location:Bexley, Kent
Sensei:Mick Czajkowski
Website:http://www.geocities.com/fudokenryu/
Email:fudokenryu@hotmail.co.uk
Style(s) Taught:Freestyle Karate


If this record is inaccurate, please contact us
[ KARATE,MMA,KICKBOXING..., ][ TRADITIONAL IWAMA TAKEMUSU AIKIDO..., ][ MEMEBERS OF ..., ][ SHORIN RYU & MATYOSHI KOBUDO..., ][ ORIGINAL JUN FAN GUNG FU/JEET KUNE DO..., ][ MIXED MARTIAL ARTS..., ][ KICK BOX TAEKWONDO..., ][ WELHAM JU-JITSU..., ][ COMBAT JUJITSU & BRAZILIAN JIUJITSU..., ][ CHOI KWANG DO..., ][ KODOKAN JUDO..., ][ ZEN JUDO..., ][ SHOTOKAN..., ][ BJA JUDO..., ][ MIXED MARTIAL ARTS, KICKBOXING AND ESKRIMA..., ]
Click here to visit our Brazilian Jiu Jitsu Forum