Welcome to DojoDirectory.co.uk
Home | Find a Dojo | Add a Dojo | Contact Us | BJJ Belt Register |
Name:Chiryoku Kempo Ju Jitsu
Location:Macclesfield
Sensei:Grant Cooke
Website:http://www.strengththroughknowledge.com
Email:info@strengththroughknowledge.com
Telephone:08000435203
Style(s) Taught:Kempo Ju Jitsu


If this record is inaccurate, please contact us
[ MUAY THAI/ THAIBOXING..., ][ AIKIDO HOMBU..., ][ JU-JUTSU KAI..., ][ SHOTOKAN..., ][ SHOTOKAN KARATE,REAL AIKIDO,TAE BO..., ][ FREESTYLE MARTIAL ARTS, SPORT KARATE - KICKBOXING..., ][ SHOTOKAN KARATE..., ][ MUAY THAI, MMA..., ][ KICKBOXING..., ][ MUTAO -KARATE KICK BOXING - MIXED MARIAL ARS & SELF DEFENSE..., ][ WADO RYU..., ][ AIKIDO, U.S. AIKIDO FEDERATION, WESTERN REGION..., ][ HUNG SING GUNG FU..., ][ AIKIDO..., ][ SHORINJI RYU RENSHINKAN/ GOSHIN JITSU..., ]
Click here to visit our Brazilian Jiu Jitsu Forum