Welcome to DojoDirectory.co.uk
Home | Find a Dojo | Add a Dojo | Contact Us | BJJ Belt Register |
Name:Sheffield Martial Arts
Location:Valley Road, Sheffield
Sensei:Rob and James Sheehan
Website:http://www.castlebba.co.uk
Email:castlebba@aol.com
Telephone:0114 2748039
Style(s) Taught:Mixed


If this record is inaccurate, please contact us
[ WING TSUN, WING CHUN KUNG FU..., ][ CHOI KWANG DO..., ][ OKINAWAN KOBUDO..., ][ KAMISHIN RYU KARATE DO..., ][ WTF TAEKWONDO..., ][ WING CHUN (WING TSUN)..., ][ SANDOKAI (WADO RYU)..., ][ TAISHINDO KARATE & MUAY THAI..., ][ STREET KUNG FU, KUN TAO, SILAT, BA GUA, XING YI..., ][ JIU-JITSU..., ][ SHOTOKAN..., ][ TAIJICHUAN YANG AND CHEN..., ][ SHOTOKAN..., ][ SHOTOKAI..., ][ AIKIKAI..., ]
Click here to visit our Brazilian Jiu Jitsu Forum