Welcome to DojoDirectory.co.uk
Home | Find a Dojo | Add a Dojo | Contact Us | BJJ Belt Register |
Name:Linacre College Wado Ryu Karate Club
Location:Oxford
Sensei:Philip Stevens
Telephone:0118 9679071
Style(s) Taught:Wado Ryu Karate


If this record is inaccurate, please contact us
[ AIKIDO ( IWAMA STYLE )..., ][ WUSHU, HUNG GAR, TAI CHI CHUAN..., ][ TAEKWONDO..., ][ RUSSIAN SYSTEMA..., ][ WADO..., ][ TRADITIONAL KODOKAN / BRITISH JUDO ASSOCIATION JUDO..., ][ WING CHUN..., ][ SHUKOKAI..., ][ JU JITSU COMBINE MARTIAL ARTS..., ][ KUNG FU..., ][ AIKIDO..., ][ SHOTOKAN..., ][ KICKBOXING,THAI KICKBOXING, MMA SUBMISSION WRESTLING, JUJITSU, WEAPONS ..., ][ T'AI-CHI CH'UAN, CH'I KUNG, PA-KUA CHANG, SWORD, STICK, CHIN-NA, SAN SHOU, ETC..., ][ JU-JITSU / CLOSE QUARTER COMBAT..., ]
Click here to visit our Brazilian Jiu Jitsu Forum