Welcome to DojoDirectory.co.uk
Home | Find a Dojo | Add a Dojo | Contact Us | BJJ Belt Register |
Name:Carribean Sports & Social Club
Location:Preston
Sensei:P.A.J.Handyside 6th Dan
Telephone:01772 517502
Style(s) Taught:Shobukan


If this record is inaccurate, please contact us
[ JIU JITSU..., ][ SHUKOKAI KARATE...., ][ AIKIDO..., ][ SHOTOKAN..., ][ GOSHINKWAI YAWARA..., ][ KARATE,KICKBOXING,KRAV MAGA , IAIDO, AIKIJUJUTSU..., ][ DANZANRYU JUJITSU..., ][ RYU JU JUTSU..., ][ MMA, KICKBOXING, GRAPPLING, ESKRIMA, CLOSE QUARTER..., ][ SELF DEFENSE, TAE KWON DO..., ][ WADO RYU..., ][ SHOTOKAN BASED..., ][ HONTAI YOSHIN RYU JUJUTSU AND KOBUDO..., ][ WADO RYU KARATE..., ][ CONTACT KARATE..., ]
Click here to visit our Brazilian Jiu Jitsu Forum