Welcome to DojoDirectory.co.uk
Home | Find a Dojo | Add a Dojo | Contact Us | BJJ Belt Register |
Name:Torbay Leisure Centre
Location:Torbay Paignton Devon
Sensei:Rob Lewis
Telephone:07880 938342
Style(s) Taught:Shotokan


If this record is inaccurate, please contact us
[ TAE KWON-DO (TAGB / ITF)..., ][ ITF TAEKWONDO..., ][ SHUKOKAI KARATE..., ][ MULTI-STYLE ORGANIZATION..., ][ KUNG FU..., ][ KOGA RYU NINJUTSU..., ][ SHOTOKAN..., ][ SHOTOKAN..., ][ JUDO..., ][ KARATE,KICKBOXING,AIKIDO,JUDO,KRAV MAGA,SYSTEMA...., ][ COMBAT-JUJUTSU..., ][ TRADITIONAL LAU GAR KUEN KUNG FU..., ][ WADO-RYU KARATE-DO (AIWA)..., ][ AIKIDO, AIKIKAI JAPAN (TAKEDA YOSHINOBU SHIHAN)..., ][ JITSU..., ]
Click here to visit our Brazilian Jiu Jitsu Forum