Welcome to DojoDirectory.co.uk
Home | Find a Dojo | Add a Dojo | Contact Us | BJJ Belt Register |
Name:Nottingham Ki Club
Location:West End Beeston; Nottingham
Sensei:S. Duffin 4th dan
Telephone:0044 115 9440675
Style(s) Taught:Aikido


If this record is inaccurate, please contact us
[ TRADITIONAL..., ][ TRADITIONAL AIKIDO..., ][ OKINAWA KARATE-DO..., ][ SHOTOKAN..., ][ PINNACLE COMBAT..., ][ SHOTOKAN..., ][ CUONG NHU KARATE, JUDO, JUJITSU, AND VING TSUN...., ][ AIKI-JUJITSU /JUJITSU /TACTICAL 101 ..., ][ YANG FAMILY TAI CHI 103..., ][ JEET KUNE DO CONCEPTS, JUN FAN MARTIAL ARTS, KALI, MUAY THAI , KICKBOXING..., ][ ESKRIMA, PANANTUKAN, SELF PROTECTION & WEAPONS..., ][ WADO RYU..., ][ KEMPO JU JITSU..., ][ ITF TAE KWON DO..., ][ OLYMPIC..., ]
Click here to visit our Brazilian Jiu Jitsu Forum