Welcome to DojoDirectory.co.uk
Home | Find a Dojo | Add a Dojo | Contact Us | BJJ Belt Register |
Name:Etruria Arti Marziali
Location:Prato
Sensei:Alberto Bonistalli Giovanni Mori Saverio Niccoli
Website:http://www.etruriaartimarziali.supereva.it/
Email:giomori@tin.it
Style(s) Taught:Judo Kodokan


If this record is inaccurate, please contact us
[ SHOTOKAN..., ][ COMBAT JU-JUTSU..., ][ JKA SHOTOKAN..., ][ SAMBO SOMBO CAMBO SPETSNAZ..., ][ PERSONAL DEFENSE READINESS..., ][ SHOTOKAN..., ][ TANG SOO DO..., ][ AIKIDO..., ][ BRAZILIAN JIU JITSU (BJJ)..., ][ SHOTOKAN..., ][ SHUKOKAI..., ][ DAITORYU AIKIJUJUTSU AND TAKEDARYU AIKINOJUTSU..., ][ JUDÔ..., ][ VARIOUS..., ][ ZEN JUDO..., ]
Click here to visit our Brazilian Jiu Jitsu Forum