Welcome to DojoDirectory.co.uk
Home | Find a Dojo | Add a Dojo | Contact Us | BJJ Belt Register |
Name:De Korte Sportinstituut
Location:Hoogvliet Rotterdam
Sensei:Chris de Korte en Willem de Korte
Website:http://www.dekorte.nl
Email:wi.korte@wxs.nl
Telephone:0031621553194
Style(s) Taught:Topjudo/kata/judo for beginners


If this record is inaccurate, please contact us
[ BUSHI KEMPO JU JITSU..., ][ JUJITSU,KENJUTSU,KOBUDO,KYUDO..., ][ KUNG FU KICKBOXING TAI CHI..., ][ JU-JITSU & HAPKIDO..., ][ HSING-I CHUAN, PA KUA CHUAN, TAI CHI CHUAN, SOUTHERN PRAYING MANTIS..., ][ KAYTENN-RYU NINJUTSU, BODOKI-RYU NINJITSU...., ][ TAEKWONDO..., ][ GRACIE JIU-JITSU..., ][ SANDOKAI (WADO RYU)..., ][ AIKIDO AIKIKAI TOKYO KASHIMA SHIN RYU KENJUTSU..., ][ BRITISH FREE FIGHTING..., ][ KARATE AND JU-JITSU..., ][ YOSHINKAN AIKIDO..., ][ JUJUTSU..., ][ SHOTOKAN..., ]
Click here to visit our Brazilian Jiu Jitsu Forum