Welcome to DojoDirectory.co.uk
Home | Find a Dojo | Add a Dojo | Contact Us | BJJ Belt Register |
Name:Katsujin Ryu Budokai
Location:Lubbock, Texas
Sensei:Walt Bushey
Website:http://www.katsujin.org
Email:bushey@nts-online.net
Telephone:(806) 792-6520
Style(s) Taught:Katsujin Ryu Shotokan, Gendai Goshin Bukijutsu
Additional Comments:Traditional, reality based self-defense karate. Formal samurai weapons with empty hand application. Chanbara full contact weapons competition. Full contact competitive kickboxing. Liscenced through the USMA, WBA and kokusai Gendai Budo Renmei


If this record is inaccurate, please contact us
[ GOJU-RYU AND TAI CHI CHUAN..., ][ YAMAGUCHI GOJU KAI KARATE DO..., ][ MMA :: KICK BOXING :: BJJ :: BOXING :: WRESTLING..., ][ ..., ][ JU-JITSU & SELF DEFENCE..., ][ WING CHUN..., ][ SHORINJI KAN JIU JITSU..., ][ ROSS - RUSSIAN NATIVE SYSTEM OF SELF-DEFENCE..., ][ JIU-JITSU & THAIBOXING & MMA..., ][ AIKIDO YOSHINKAN..., ][ KYUSHIN KARATE-DO..., ][ SPORT KARATE..., ][ YOSHINKAN AIKIDO..., ][ JUDO..., ][ JUJITSU, JUDO ..., ]
Click here to visit our Brazilian Jiu Jitsu Forum