Welcome to DojoDirectory.co.uk
Home | Find a Dojo | Add a Dojo | Contact Us | BJJ Belt Register |
Name:Seiwa Dojo (Aikido Institute of Michigan)
Location:Battle Creek, MI USA
Sensei:Dr. Mark Crapo & Janean Crapo
Website:http://www.SeiwaDojo.com
Email:drcrapo@attglobal.net
Telephone:(616) 965-5500
Style(s) Taught:Seidokan Aikido
Additional Comments:A friendly dojo for the whole family. Classes offered 7 days a week, some days 3 classes a day. Special kids classes 3 days a week. Also classes in Tai Ji Quan, Medical Qi Gong and Cardio-Karate.


If this record is inaccurate, please contact us
[ JU-JITSU..., ][ GOJU RYU & UECHI RYU..., ][ KYUSHIN RYU JU JITSU..., ][ WORLD JU-JITSU FEDERATION..., ][ WADO..., ][ SHOTOKAN..., ][ WING CHUN KUNG FU..., ][ SHOTOKAN..., ][ SHOTOKAN KARATE : JUJITSU :..., ][ SHOTOKAN..., ][ TANG SOO DO..., ][ AIKIDO..., ][ TANG SOU DAO REN YI WU KWAN..., ][ KARATE , KICKBOXING, SELF DEFENSE..., ][ KIJUGO RYUTE..., ]
Click here to visit our Brazilian Jiu Jitsu Forum