Welcome to DojoDirectory.co.uk
Home | Find a Dojo | Add a Dojo | Contact Us | BJJ Belt Register |
Name:Gakushuin Hook
Location:Hook, Hampshire
Sensei:John Gilliland
Website:http://www.gakushuin.org.uk
Email:john@gakushuin.org.uk
Telephone:01252 642266
Style(s) Taught:Shotokan


If this record is inaccurate, please contact us
[ SHOTOKAN, TRADITIONAL KARATE, ITKF..., ][ SHUDOKAN AIKIDO..., ][ BRAZILIAN JIU JITSU..., ][ KOREAN KARATE, KICKBOXING..., ][ AIKIDO..., ][ WTF TAEKWONDO..., ][ KRAV MAGA..., ][ ..., ][ WADO RYU..., ][ DRAGON KUNGFU..., ][ SHOTOKAN KARATE..., ][ KI KARATE KAI..., ][ SHIN SHIN TOITSU AIKIDO (KI AKIDO)..., ][ KARATE BUDOKAN INTERNATIONAL..., ][ KICKBOXING, KARATE, TKD, KUNG FU...., ]
Click here to visit our Brazilian Jiu Jitsu Forum