Welcome to DojoDirectory.co.uk
Home | Find a Dojo | Add a Dojo | Contact Us | BJJ Belt Register |
Name:St Cedds
Location:Clayhall Essex
Sensei:Jason Cornish
Telephone:07939 126489.
Style(s) Taught:Wado Ryu


If this record is inaccurate, please contact us
[ GOSHINKWAI COMBAT, KICKBOXING,VALE TUDO, JUJITSU, JUDO, AIKIDO,NINJITSU,SELF DEF..., ][ WADO KAI..., ][ KALI, ESCRIMA, ARNIS..., ][ SHOTOKAN..., ][ WHITE TIGER..., ][ AIKIDO, IAIDO..., ][ WORLD JU-JITSU FEDERATION, KOBUDO..., ][ AIKIKAI..., ][ SHOTOKAI..., ][ KENJUTSU..., ][ JU JITSU - JAPANESE..., ][ FREE STYLE TAE KWON DO..., ][ SHOTOKAN KARATE..., ][ GOJURYU, IAI, KOBUDO..., ][ SHOTOKAN BASED..., ]
Click here to visit our Brazilian Jiu Jitsu Forum