Welcome to DojoDirectory.co.uk
Home | Find a Dojo | Add a Dojo | Contact Us | BJJ Belt Register |
Name:St Cedds
Location:Clayhall Essex
Sensei:Jason Cornish
Telephone:07939 126489.
Style(s) Taught:Wado Ryu


If this record is inaccurate, please contact us
[ WADO RYU..., ][ ..., ][ CLANDESTINE BLACK DRAGON KENPO KARATEJUTSU, BUTOKUTSURU RYU KENPOJUTSU..., ][ THAI BOXING..., ][ KRAV MAGA..., ][ AIKIDO..., ][ MUAY THAIVALE TUDO..., ][ KYUSHIN RYU JU JITSU..., ][ TRADITIONAL AIKIDO..., ][ AIKIDO..., ][ KEMPO BUJITSU..., ][ JUDO..., ][ TENSHIN..., ][ HAP KI DO..., ][ AIKIDO..., ]
Click here to visit our Brazilian Jiu Jitsu Forum