Welcome to DojoDirectory.co.uk
Home | Find a Dojo | Add a Dojo | Contact Us | BJJ Belt Register |
Name:Open Aikido Association - Dengie Dojo
Location:Burnham-on-Crouch, Essex
Sensei:Mark Diacopoulos
Website:http://www.dengiedojo.co.uk
Email:Mark@dengiedojo.co.uk
Telephone:07860 958 215
Style(s) Taught:Aikido (traditional)


If this record is inaccurate, please contact us
[ JUDO..., ][ REGOU BUJITSU, JEET KUNE DO, KALI, GRAPPLING..., ][ JUDO..., ][ BRAZILLIAN JIU-JITSU..., ][ AIKIDO..., ][ KEMPO AND CLOSE QUARTER COMBAT SYSTEMS..., ][ KICKBOXING..., ][ MULTI STYLE STUDIOS..., ][ SHOTOKAN..., ][ SHODOKAN (TOMIKI) AIKIDO / MUGAI RYU IAIDO..., ][ ARASHI KENPO JU JITSU..., ][ JUDO..., ][ KNOCKDOWN KARATE..., ][ TANG SOO DO..., ][ JU JITSU..., ]
Click here to visit our Brazilian Jiu Jitsu Forum