Welcome to DojoDirectory.co.uk
Home | Find a Dojo | Add a Dojo | Contact Us | BJJ Belt Register |
Name:Bushido Siegen
Location:Siegen
Sensei:Habbu Hähner
Website:http://www.Bushido-siegen.de
Email:habbu@t-online.de
Telephone:(049) 271 310846
Style(s) Taught:Shotokan


If this record is inaccurate, please contact us
[ TRADITIONAL GOJU RYU KARATE..., ][ REALITY-TRADITIONAL-FITNESS..., ][ TANG SOO DO (W.T.S.D.A.)..., ][ AIKIKAI..., ][ JUJITSU JEDANRYU..., ][ SHOTOKAN, MMA, TAEKWONDO, KUNG FU..., ][ JUJITSU, SPORT JUJITSU, KARATE, AIKIJUJITSU KOBUDO..., ][ MULTI STYLE ORGANISATION..., ][ ALL..., ][ TANG SOO DO..., ][ TOMIKI, SHODOKAN..., ][ BRAZILIAN JIU-JITSU, JAPANESE JIU-JITSU, OKINAWA TE, SHOOTFIGHTING, KIDS PROGRAM..., ][ COMBAT SELF DEFENSE..., ][ FILIPINO KALI,JUN FAN JKD,VALE TUDO..., ][ SHOTOKAN..., ]
Click here to visit our Brazilian Jiu Jitsu Forum